Lean Helse - Hva kreves for å lykkes med Lean?

Dag 1: 1430:1600

Å arbeide med og snakke om Lean i helsetjenesten kan være en utfordring. Både ledere og helsepersonell assosierer flere Lean-metoder og -begreper til produksjon og bilindustri. Mennesket er opplagt ingen Toyota, men både pasienter og helsepersonell opplever at betydelige forbedringer kan oppnås med metoder som kommer fra andre virksomheter. Forbedringene er ofte knyttet til både økt kvalitet for pasienten, bedre arbeidsdager for helsepersonell og økt effektivitet. 

I denne sesjonen vil vi få innsikt i tre spennende skandinaviske prosjekter knyttet til kreftforløp, akuttmottak og genetisk laboratoriediagnostikk, samt drøfte de viktigste suksessfaktorene for å arbeide med Lean i helsetjenesten.

Oslo Universitetssykehus har arbeidet systematiske med å forbedre arbeidsflyten for å redusere svartid for laboratoriediagnostikk, og Seksjonsleder Beate Skinningsrud vil presentere hvordan de reduserte svartid fra 2-3 måneder til 2-3 uker til tross for økt prøveinngang, samt jobbet med å redusere risiko i Sanger sekvensering. Prosjektleder Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed vil gi oss innblikk i de første resultater fra Sikkert Patientflow som har bidratt til å skape sikre og sammenhengende behandlingsforløp uten unødvendig ventetid. Fra Region Gävleborg kommer overlege Johan Hansson for å beskrive hvordan de de reduserte tiden fra oppdagelse av makroskopisk hematuri til opersjon fra 58 til 16 dager.   

I etterkant av foredragene vil Skinningsrud, Rabøl og Hansson delta i en plenumsdialog om hva som kreves for å lykkes med Lean i helsetjenesten.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev