Lean innen olje og gass

Dag 1: 1430:1600

I olje- og gassnæringen er forbedringsarbeid mer aktuelt enn noen gang. Oljeselskapene jobber i alle ledd med forbedring, forenkling og kostnadskutt og vi skal få høre hvordan to sentrale aktører i næringen tenker nytt rundt dette. 

  1. Lundin Norway ved Kari Nilsen - Head of Field Operations: Forenklet og forbedret plattformdrift
    - Kari deler med oss hvordan Lundin som ny operatør har tatt læring fra bransjen til å bygge opp et oljeselskap som har fokus på forenkling, standardisering og forbedring. Hun vil spesielt gå inn på hvordan Lundin har jobbet systematisk med forbedring i alle ledd av driften i forberedelsene til oppstart av Edvard Grieg. 
  2. BP Norge - Ine Dolve - Logistics and Infrastructure Manager: Økt verdi gjennom samhandling mellom operatører
    - Gjennom å dele offshore supplybåter og helikoptre, kan operatører spare 30-40% av sine logistikk-kostnader. Ine Dolve vil beskrive konkrete eksempler på hvordan dette fungerer for operatører i praksis, samt hvilke forbedringer dette har bidratt/bidrar til.

Abonner på vårt nyhetsbrev