Program

Dag 1

Tirsdag 10.11.2015

0830:0930

Registrering/kaffe

0930:0940

Velkommen

 

v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

0940:1100

Fra særstilling til omstilling

 

Paneledebatt og innlegg med bl.a. Næringsminister Monica Mæland, Hans Christian Gabrielsen (LO), Knut Sunde (Norsk Industri), Simen Vier Simensen (Produktivitetskommisjonen), Mona Skaret (Innovasjon Norge) og Lars Jacob Hiim (Nærings- og fiskeridepartementet)

1100:1130

Pause

1130:1600

Studieturer/bedriftsbesøk

 

* Studietur til KLP (Banken og Skade)

 

* Studietur til Ringnes

 

* Studietur til Oslo kommune, Renovasjonsetaten

 

*

1130:1300

Parallelle spor på hotellet

 

* Lean i kommuner
- Hvordan Roskilde kommune har integrert Lean og innovasjon som verktøy for utvikling i kommunens tjenesteytende enheter v/Pia Berring, utviklingskonsulent ved By Kultur og Miljøsekretariatet i Roskilde kommune
- Samarbeid mellom kommuner og statlig virksomhet. Hvordan kan vi hjelpe hverandre? v/Karianne Fjeldstad, prosjektleder LEAN i Bærum kommune, Steinar Hansen, NAV-leder i Drammen og Kari Bjørnerud Børthus, leder i utviklingsenheten i Vestre Toten kommune
- Kommunereform og felles utviklingsprosesser i Lunner og Gran kommune v/Tore Molstad Andresen, og Bente Rudrud, hhv rådmann og kommunalsjef i Lunner kommune

 

* Hexagon Ragasco - Norges smarteste industribedrift 2015 v/Skjalg Stavheim, administrerende direktør 
 "Hvordan AstraZeneca jobber med Lean i et innovativt miljø og deres Leanreise" v/Bryan Egner, Drug Product Delivery Lead R&D Supply Chain (foredraget er på engelsk)

 

* Lean innen olje og gass
Innlegg ved leverandører til oljeindustrien
- Lean i oljeservice v/Bengt Persson, Senior Vice President - Head of Quality and Performance, Aker Solutions
- Lean i olje- og gassbransjen - i en krevende tid v/Olav Bådsvik, VP Operations Statoil Sture & Kollsnes

 

Lean Helse: 
Nytt sykehus og nytt konsept - mulighet for bedre og mer effektiv pasientbehandling v/Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør og leanansvarlig, Sykehuset Østfold
Forbedringsarbeid i sykehus med spesielt fokus på sykehusinnleggelse som risikofaktor. Hvordan arbeide systematisk for å redusere risiko for den enkelte pasient? v/Siri Vedeld Hammer, kst. klinikksjef i Sykehuset Vestfold HF

 

* Lean i bygg/anlegg/prosjekt - Om samarbeid mellom byggherre og utførende med Lean som språk v/Hans Thomas Holm, prosjektleder for Kunst- og designhøgskolen i Bergen sammen med representant fra hovedentreprenør Veidekke

1300:1430

Lunsj

1430:1600

Flere sporvalg

 

Staten tar tak i tidstyvene med Paul Chaffey, statssekretær, Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet, Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendingsnemda, Kristin Ottesen Kvigne, sjef for Politiets utlendingsenhet, Roar Iost, prosessrådgiver/Lean prosjektleder i Utlendingsdirektoratet og Marina Mrkaljevic, seniorrådgiver/Lean prosjektleder i Utlendingsdirektoratet.

 

* "Kongsberg Way - hvordan involvere leverandørene i innovasjonsprosessen" v/Daryl Powell, Lean Program Manager og Kjell Gjestad, Vice President Supply Chain i Kongsberg Maritime Subsea 
Hvordan Volvo arbeider med sitt forbedringsarbeid for "Value Driven Maintenance" v/Jonas Strålman, vedlikeholdssjef i Volvo Cars, Robin Lidén og Semir Crnalic, operatører

 

* Lean innen olje og gass
- Forenklet og forbedret plattformdrift v/Kari Nielsen, Head of Field Operations, Lundin Norway
- Økt verdi gjennom samhandling mellom operatører v/Ine Dolve, Logistics and Infrastructure Manager, BP Norge

 

* Lean Helse - Hva kreves for å lykkes med Lean?
- Dansk Selskab for Patientsikkerhed v/Louise Rabøl, prosjektleder Sikkert Patientflow
- Region Gävleborg v/Johan Hansson, overlege
- Oslo Universitetssykehus v/Beate Skinningsrud, seksjonsleder

 

* ProduktivitetsSpranget i Norge - som en del av et nasjonalt tiltak for å bidra til forbedringsarbeid i mindre og mellomstore bedrifter

1600:1630

Pause

1630:1800

Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet presenterer seg

1900:2000

"Before dinner" i Engineerium
Apiritif, innlegg ved representant fra ledelsen i Aker Solutions og guidet omvisning

2000:0100

Festmiddag med utdeling av prisen for Årets norske Leanvirksomhet og kåring av Årets norske Leanprosjekt
Inspirasjonsforedrag av lege og professor Ingvard Wilhelmsen "Sjef i eget liv. Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger"

   

Dag 2

Onsdag 11.11.2015

0900:1100

Hovedtema: Innovasjon og omstilling

 

* "The History and Models of Lean Transformation" v/ Daniel Jones - professor i produksjonsledelse og medforfatter på bøkene "The Machine That Changed the World" og "Lean Thinking"

 

* "Bringing productivity, innovation and wellbeing together in the European workplace" v/professor Peter Totterdill

 

* Om 2 nye forskningsprosjekter:
Lean Management in Manufacturing Industry v/Monica Rolfsen, professor og leder for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU
SKILLS Future Industrial Worker in Skilled Practice v/Johan E. Ravn, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn

1100:1130

Pause

1130:1300

Parallelle spor på hotellet

 

* A3 - Reisen fra et ark til et system
Hvordan bruk av A3 kan effektivisere produksjonsprosessen selv i de mest innovative store norske industribedriftene v/Frode Bergan, daglig leder i Kongsberg Devotek, Simen Skiaker, R&D Manager i Kongsberg Automotive og Dag Espen Tegdal, Lean Manager i Kongsberg Defence & Aerospace

 

* Bank/finans
- "Hvordan kan man bruke Lean til å bygge konkurransekraft i en vekstperiode og skape fremtidens skadeselskap" v/Tore Tenold, administrerende direktør i KLP Skadeforsikring

 

* Foredrag fra tidligere Leanprisfinalister
- "Fibo-Trespo -  veien mot neste nivå" v/Torfinn Knutsen, CEO Fibo-Trespo AS Lyngdal
- "Hvorfor presisjon i alle ledd" v/Eivind Skeie, kvalitetsleder ved Hydro Aluminium AS Karmøy Metallverk

 

* Medarbeiderdrevet innovasjon som konkurransefortrinn - gjennom bred medvirkning og partssamarbeid v/Anja K. Gabrielsen, LO og Laila A. Windju, NHO 
 Hvordan få de ansatte med på Leanreisen v/Magne Sandvik, fabrikksjef og Trond S. Pedersen, klubbformann i Glamox

 

* Hvordan lykkes med en Lean-transformasjon? v/Robert Kusén, Vice President for SSAB One. Foredragsholderen snakker om erfaringene fra sine Lean-reiser i Scania, Södertälje kommun og SSAB One

1300:1345

Lunsj

1345:1530

Respekten för människan v/Robert Kusén, Vice President for SSAB One

 

Kan næringslivet lære noe av idretten? v/Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet, tidligere langrennsjef i Norges Skiforbund

1530

Avslutning

Abonner på vårt nyhetsbrev