Studieturer

Vi arrangerer også i år studieturer på konferansedag 1. 

KLP Banken og KLP Skadeforsikring.

Ringnes på Gjelleråsen.