Oslo kommune, Renovasjonsetaten

.

Renovasjonsetaten (REN) er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering. Tømming og transport av husholdningsavfall utføres av private renovasjonsfirmaer for REN etter anbud. I tillegg driver etaten gjenbruksstasjoner, minigjenbruksstasjoner, returpunkter og miljøstasjoner  i Oslo.

REN ser behovet for å stadig forbedre egne prosesser og tjenester og derved sikre at ”Oslos viktigste jobb”gjøres og utvikles  på best mulig måte. Det er et ønske i REN å bruke kontinuerlig forbedring som en tilnærming for å arbeide med organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid. De grunnleggende verdiene i Lean som respekt for hverandre og involvering av medarbeidere passer også med RENs verdier og kultur.

Renovasjonsetaten i Oslo kommune (REN) gjennomførte i 2013 og 2014 et Lean pilotprosjekt på Haraldrud gjenbruksstasjon. REN vil presentere prosjektet på Haraldrud gjenbruksstasjon og si litt om nye prosjekter som er igangsatt. Besøket vil avsluttes med omvisning på gjenbruksstasjonen.

Abonner på vårt nyhetsbrev