Årskonferansen 2016

Årets konferanse hadde hovedtema "Det nye arbeidslivet - Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter". 

Konferanseprogram

Det nye arbeidslivet- Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter

NHOs årskonferanse i januar 2016 hadde hovedtema "REMIX-det nye arbeidslivet" - hvordan ny teknologi og da spesielt digitalisering, vil føre til behov for nye forretningskonsepter, nye arbeidsformer og ny kompetanse. I februar 2016 la Produktivitetskommisjonen fram sin andre rapport "Ved et vendepunkt: fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi".

I årets konferanse tok vi utgangspunkt i det ovenfor nevnte endringsbilde og fokuserte på hvilken rolle systematisk forbedringsarbeid basert på lean filosofi, prinsipper og metoder bør ha i de omfattende endrings- og utviklingsprosessene som privat og offentlig næringsliv i Norge står overfor de nærmeste årene. På konferansen ønsket vi, som tidligere år, å videreutvikle innholdet i "Lean på norsk".

Gjennom kåringen av Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt løftet vi fram gode eksempler på slik systematisk forbedringsarbeid.

Praktisk informasjon
Program
Foredragsholdere
Studieturer
Bedrifter
Informasjon om paralleller
Presentasjoner
Bilder og videoer
Programkomite

Årets tema:

DET NYE ARBEIDSLIVET
Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter  

Vi kan tilby studieturer til følgende virksomheter:

Her ser du hvilke bedrifter som er representert med innlegg eller studiebesøk på konferansen. 

Abonner på vårt nyhetsbrev