Bedrifter

Her ser du hvilke bedrifter som er representert med innlegg eller studiebesøk på konferansen. 

Aker Solutions er et internasjonalt oljeservice-selskap som leverer ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialist- tjenester og totalløsninger til oljeindustrien.

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de 46 statseide flyplassene. 

Backegruppen er en av Norges største entreprenører, med rundt 900 ansatte og en årlig omsetning på 3.000 mill. kr.

Bærland er en barneskole som ligger i Gjesdal kommune i Rogaland. Skolen har ca 300 elever.

Bærum kommune grenser til Oslo, og har en befolkning på 113 659. Dette gjør kommunen til Norges femte største kommune etter innbyggertall.

Diab International er verdensledende innen utvikling av kjernematerialer i kompositt.

Diakonhjemmet Sykehus tilbyr spesialhelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning.

Gilje Tre er produsent av vinduer og ytterdører. Bedriften ble kåret til Årets norske Leanvirksomhet 2015 av Lean Forum Norge.

Glitre Energi Nett er et nettselskap i Glitre Energi-konsernet som ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett.

GKN Aerospace produserer komplekse komponenter til flymotorer og gassturbiner for verdens største flyprodusenter, og ble kåret til "Årets smarteste industribedrift 2016".

Harstad kommune ligger i Troms fylke, og har i underkant av 25 000 innbyggere.

Hydro er et globalt aluminiumsselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden.

Jernbaneverket ble opprettet i 1996 da det daværende NSB ble delt i et trafikkselskap (NSB BA) og en infrastrukturetat (Jernbaneverket).

KLP

KLP er Norges største livsforsikringsselskap og leverer pensjon, banktjenester og forsikring til kommuner, helseforetak, bedrifter og deres ansatte. 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing.

MESH - The Nordic Creators´ Community

Nabobil er en tjeneste som lar privatpersoner tjene penger på å leie ut bilen sin når de ikke bruker den selv. 

Nedre Eiker kommune ligger i Buskerud og grenser mot Drammen. Kommunen har ca. 25 000 innbyggere.

Neuman Aluminium Raufoss produserer hjuloppheng i aluminium. Bedriften var en av tre finalister til å bli "Årets smarteste industribedrift 2016".

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester.