Gilje Tre

Gilje Tre er produsent av vinduer og ytterdører. Bedriften ble kåret til Årets norske Leanvirksomhet 2015 av Lean Forum Norge.

Gilje Tre jobber med forbedringsarbeid for å kunne overleve i en meget konkurranseutsatt bransje, og de vet at nøkkelen til suksess er å skape en innovativ organisasjon som kontinuerlig fornyer og forbedrer seg, men kunden i fokus. Gilje Tre ble av Lean Forum Norge kåret til Årets norske Leanvirksomhet 2015.

Fra artikkelen "13.000 forbedringer på ni år" i Rosenkilden:

Med over 13.000 gjennomførte forbedringer over ni år, et sterkt kundefokus og meget gode forbedringer i ledetid og kvalitet, har Gilje Tre utmerket seg.
- Vi er innstilt på å finne potensialet og se flyten i produksjonen, og vi er på rett vei. Jeg liker å bruke en slik beskrivelse, at vi er på rett vei, for det handler om prosess og om stadige forbedringer. 
- Vi har ingen forslagskasse, men er inndelt i 24 team som setter opp tiltakslister basert på problemer som blir meldt inn på teammøtene: Hva er problemet? Hva er løsningen? Hvem har ansvaret? Når skal det gjøres og hva er tidsfristen? Så enkelt og greit kan det gjøres. Og det fungerer, forteller han. Ansatte får mer eierskap til prosessene på den måten. De lærer seg å løse utfordringer og tar mer ansvar. Gilje mener også at de får mer åpenhet med dette systemet.
Forbedringer er noe de er gode på i Gilje Tre. De har utviklet sitt eget produksjonssystem basert på Lean-prinsipper og kalt Gilje Produksjonssystem (GPS).  
 - Målet og hensikten med GPS er å fjerne alle prosesser som i kundens øyne ikke gir produktet økt verdi. Resultatet blir en vinnvinn situasjon. Vi i Gilje jobber smartere og bedre og våre kunder nyter godt av økt kvalitet på produktene og høyere effektivitet i produksjonen. Våre kunder forventer høy kvalitet fra Gilje og det skal de gjøre. Alle jobber kontinuerlig med forbedring av kvaliteten.
- Gilje vinduer og dører foredles i ulike trinn, og vi er svært opptatte av å forbedre og forenkle produksjonen som foregår innenfor hvert av disse trinnene. Dette gjør vi gjennom en metode kalt Lean produksjon. Her er målet å fjerne flest mulig unødvendige operasjoner innenfor hvert produksjonsledd. Forbedringsfarten defineres av de ansattes egen forståelse og utførelse av GPS, og er derfor en viktig investering i den enkeltes utvikling og trivsel.
- Dette er ikke en fancy teori, det er måten vi tenker på og målet vår er kontinuerlig forbedring med kunden i fokus.

"Gilje Tre er Årets norske Leanvirksomhet 2015"

"Barnehager skal lære av Gilje Tre"

Hjemmeside

Abonner på vårt nyhetsbrev