Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk foredler råvareressurser som utgjør kjernen i mange samfunnsnyttige produkter og tjenster.

Dette er alt fra hverdagslige ting som gryter og bestikk til bærende bygningselementer og til metaller med høye krav til presisjon for bruk i mobiltelefoner og jetmotorer.
Glencore har sin egen virksomhetsmodell, Nikkelverk Business System (NBS).

Hjemmeside

Abonner på vårt nyhetsbrev