Harstad kommune

Harstad kommune ligger i Troms fylke, og har i underkant av 25 000 innbyggere.

Harstad kommune har de siste 5 år vært på en reise som startet med verdsettende lederskap - en lærende kommune – og nå kontinuerlig forbedring.
Midtveis i denne prosessen startet vi opp med lean som metode og verktøy. Vi har blant annet hentet kompetanse hos KS konsulent, Sintef og Vestre Toten kommune.
Vår strategi er basert på kontinuerlig forbedring og troen på at ansatte, ledere og organisasjon har i seg et betydelig potensiale for større verdiskapning med de ressurser vi allerede har.
I denne konteksten har vi bedt IRIS og NORUT* se spesielt på hva som er tilstede hos de lederne som får dette til. Hvor viktig er personlig egnethet som leder og hvilken forskjell kan trening, opplæring i tavlemøter og metode utgjøre? Hvordan kan leanverktøy nyttes sammen med tavlemøter for å få til medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)?
Les mer om foredragsholderne fra Harstad kommune her.

Abonner på vårt nyhetsbrev