Jernbaneverket

Jernbaneverket ble opprettet i 1996 da det daværende NSB ble delt i et trafikkselskap (NSB BA) og en infrastrukturetat (Jernbaneverket).

Jernbaneverket eier
• Jernbanespor
• Plattformer og venterom
• Stasjoner bygget etter 1996
• Elektriske baneanlegg
• Signal- og sikringsanlegg
• Anlegg for trafikkstyring
• Telekommunikasjon

Oppgaver
• Tilby togselskapene i Norge et sikkert 
   og effektivt transportsystem
• Planlegge, bygge ut og vedlikeholde jernbanenettet inkludert stasjoner
   og terminaler
• Planlegge og utarbeide rutetabeller
• Fordele sporkapasitet mellom de ulike togselskapene
• Styre og gi informasjon om togtrafikken

På konferansen får vi høre erfaringer fra Lean forbedringsarbeid i Jernbaneverket. 
Hva er potensialet? Statlig eierskap en kulturpåvirker. Hvordan innrette forbedringsarbeidet? Mål og ambisjoner fremover.

Jernbaneverkets hjemmeside.

Abonner på vårt nyhetsbrev