Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. 

Som konsern har de en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft, og har de siste årene tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.

Virksomheten er organisert i tre oppstrømsdivisjoner, en nedstrømsdivisjon og fire fokuserte selskaper som tilbyr tjenester knyttet til miljøvennlig avfallshåndtering og råvareutvinning gjennom hele næringskjeden. 

Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, husholdningsrenovasjon, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering. 

Norsk Gjenvinning har størst geografisk dekning i bransjen, med 70 omlaster-, sorterings- og prosesseringsanlegg i hele Norge. Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo, og selskapet har også virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia.

På konferansen er Norsk Gjenvinning representert med innlegg i parallellsesjonen "Hvordan lykkes med Lean? Dyktige Lean-navigatører deler sine erfaringer" v/Andreas Hoberg, Senior Lean Manager.

Norsk Gjenvinning sin hjemmeside.

Abonner på vårt nyhetsbrev