Oslo Universitetssykehus (OUS)

OUS er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver.

Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte, og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo Universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
I 2013 startet OUS å bruke Lean som felles metode og verktøy i forbedringsarbeidet innen pasientforløpsarbeid, logistikk og prosesser i flere deler av sykehuset, og i 2014 fikk alle klinikker i oppdrag å ha pågående forbedringsarbeid.

Ikke sløs med tiden min - gjenspeiler den frustrasjonen både pasienter og ansatte opplever når arbeidsprosessene ikke flyter godt. 

Klinikkleder Lena Gjevert kjenner norske sykehus svært godt. Hun har i sin yrkeskarriere ledet flere forskjellige klinikker som fødeavdeling, kirurgi, anestesi, røntgen og nå indremedisin i nesten 20 år. I løpet av denne tiden har det skjedd store forandringer, hvor fusjonen i 2010, - da tre sykehus ble til ett, var en stor og krevende prosess.  Det «nye sykehuset», Oslo universitetssykehus (OUS), stod overfor utfordringer knyttet til bl.a. ulike arbeidsprosesser, pasientforløp og kulturer. 

I 2013 startet OUS å bruke Lean som felles metode og verktøy i forbedringsarbeidet innen pasientforløpsarbeid, logistikk og prosesser i flere deler av sykehuset, og i 2014 fikk alle klinikker i oppdrag å ha pågående forbedringsarbeid. Medisinsk klinikk, hvor Lena Gjevert er klinikkleder, fikk et særskilt oppdrag med å ha en ledende og fasiliterende rolle i arbeidet med kontinuerlig forbedring. For å gjennomføre oppdraget, ble Nettverk for kontinuerlig forbedring etablert, med representanter fra alle klinikkene.

I løpet av de årene som har gått etter fusjonen i 2010, har det «spiret og grodd» mye forbedringsarbeid i mange avdelinger.  Det har vært fokus på å bygge egen, intern «Lean-kompetanse» som igjen holder interne, månedlige kurs og veileder ute i de kliniske avdelingene. 

Tydelig lederskap er en forutsetning som må til i arbeidet med kontinuerlig forbedring.  Ledere må støtte og etterspørre for å sikre progresjon og bedre arbeidsprosesser, hvor målet er kvalitet i alle ledd og god flyt sett fra pasientens perspektiv.

Eksempler på noe av forbedringsarbeidet som er gjort i avdelingene, vil også bli presentert.

AMG Ullevål, Oslo Universitetssykehus, ble av Lean Forum Norge kåret til Årets norske Leanprosjekt 2015.
Hjemmeside

Abonner på vårt nyhetsbrev