Statsbygg

Statbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

De skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og deres hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.
På konferansen bidrar de i parallellsesjonen "Bygg/anlegg" v/Hans Thomas Holm, prosjektsjef.

Abonner på vårt nyhetsbrev