Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet er et helseforetak under Helse Sør-Øst.

Sykehuset Innlandet har virksomhet på 42 steder i Hedmark og Oppland, blant annet seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, flere distriktspsykiatriske sentra (DPS), barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP)​ og habiliterings- og rehabiliteringsenheter. I tillegg har sykehuset 29 ambulansestasjoner.

På konferansen er Sykehuse Innlandet representert i en parallellsesjon om Lean Helse: "Lean er ingen lenestol!" v/Ellen Henriette Pettersen, avdelingssjef ved kirurgisk avdeling SI Lillehammer.

Sykehuset Innlandet sin hjemmeside.

Abonner på vårt nyhetsbrev