Foredragsholdere

Dag 1: Plenum kl 0940:1100
Lars Jacob Hiim er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Dag 1: Plenum kl 0940:1100
Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF.

Dag 1: Plenum kl 0940:1100
Morten Loktu er SVP COO/LEAN i Statoil.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Olav Bådsvik er Vice President Statoil ASA, Direktør Sture & Kollsnes.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Simen Lieungh er administrerende direktør i Odfjell Drilling.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Terje Haugen er lokalbanksjef i Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Lene Kongerud er IT Driftskoordinator i KLP IT.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Kai Johansen er direktør for Operational Excellence ved Glencore Nikkelverk.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Tarald Nomeland er økonomi- og personalsjef i Oswo AS, og er også selskapets Lean-koordinator.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Jan Morten Hansen er regiondirektør i Kystverket Troms og Finmark.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Tore Morten Wetterhus er administrerende direktør i Glitre Energi Nett.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Even Tangen Heggernes er administrerende direktør i Nabobil.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Øystein Vie er seksjonsleder Lean og Kvalitet, konserntjenester DNB.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Anders Mjåset er Founder og CEO, Mesh.

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Lena Gjevert er klinikkleder ved Medisinsk klinikk OUS.

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Anna Bjelm ble kåret til Årets Lean Ledare 2015 av Lean Forum Sverige.

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Kenneth Gilje er Lean/GPS koordinator hos Gilje Tre AS, Årets norske Leanvirksomhet 2015.

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Sven Kværnrud er Leder for produksjonssystemer ved Hydro.

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Birgit Solberg er seniorrådgiver i Nedre Eiker kommune.

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Jorunn Ervik, Monica-Katrine Lindstrøm og Max Jenssen arbeider med kontinuerlig forbedring i Harstad kommune.