Foredragsholdere

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300
Tom Kenneth Gilje er rektor ved Bærland skole.

Dag 2: Plenum kl 1345:1530
Geoff Gibbons er Consulting Partner i Deloitte UK.

Dag 2 kl 1345:1500
Espen Kvark Kvernbergh er leder for kursavdelingen i Kulturkompaniet.