Birgit Solberg

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Birgit Solberg er seniorrådgiver i Nedre Eiker kommune.

Pakkeforløp - fra pakke til forløp i behandling og pleie
Nedre Eiker kommune sine erfaringer med innføring av pakkeforløp i korttidssykehjem og i psykisk helse. Hvorfor og hvordan, gevinster og utfordringer.
Foredraget passer for alle som er interessert i tjenestekvalitet, forbedringsprosesser, effektivisering i kommunehelsetjenesten og er nysgjerrig på andres erfaringer.
Birgit Solberg har arbeidet som rådgiver i etat Helse og omsorg i Nedre Eiker kommune siden 2010, med fagområdene internkontroll, kvalitetsforbedring og organisasjonsutvikling/tjenesteutvikling. Nedre Eiker kommune har drøyt 24 000 innbyggere, og etat Helse og omsorg består av seks virksomheter med til sammen 499 årsverk.
Birgit er stedfortreder for kommunalsjef, leder av kommunens psykososiale kriseteam, og jobber tett med ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere for å møte krav til en god og effektiv kommunehelsetjeneste.

Abonner på vårt nyhetsbrev