Geir Arne Larsen

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300
Geir Arne Larsen er avdelingssjef for Gastrokirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus.

Flyteffektive pasientforløp er nøkkelen til Pasientens helsevesen
Helseforetakene og spesialisthelsetjenesten er høyeffektive arbeidsplasser. Allikevel øker pasientkøene, tiden det tar til behandling starter og andelen skader og komplikasjoner knyttet til behandling. Det kan virke som om helsetilbud og etterspørsel er i ubalanse. Et endret lederfokus fra resurseffektivitet  til flyteffektivitet i egen avdeling utlignet denne skjevheten og nær fjernet pasientkøen og ventetiden.  I tillegg ble antall skader og komplikasjoner etter behandling redusert. Hva var det vi egentlig gjorde?

Abonner på vårt nyhetsbrev