Kai Johansen

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Kai Johansen er direktør for Operational Excellence ved Glencore Nikkelverk.

Fra forbedringsverktøy til business system
Glencore Nikkelverk har en lang og stolt historie som startet allerede i 1910. Gjennom tiårene har bedriften vært gjennom en stor utvikling og har løpende realisert store og små innovasjoner.
De siste årene fra 2007 og framover har bedriften tatt store skritt innen HMS og bruk av forbedringsverktøy. På slutten av 2013 var tiden moden for å gå videre med det kontinuerlige forbedringsarbeidet og involvere et felles sett med prinsipper og metoder på Nikkelverket basert på Toyota Production System og gjennom det realisere enda større involvering og fart i vårt forbedringsarbeid. Glencore bestemte seg å kalle sitt felles system for "Nikkelverk Business System".
Med foredraget vil Johansen forsøke å belyse bakgrunnen for denne satsningen, hva de gjorde og ikke minst resultatene og utfordringene de har sett så langt. Det de har oppnådd så langt har gitt dem inspirasjon og motivasjon til å satse videre med full innsats og involvering på hele Nikkelverket.

Abonner på vårt nyhetsbrev