Magnus Lord

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Magnus Lord er lege, siviløkonom og sivilingeniør.

Vägen till en offentlig verksamhet i världsklass

Magnus Lord går igenom vad som kännetecknar verksamheterna som kommit längst i världen i den nya filosofin. Han presenterar de kunskaper som är allra mest eftertraktade – hur man i praktiken skapar en självförbättrande verksamhet. Därefter berättar Lord om den senaste förståelsen - hur cheferna kan arbeta för att stödja verksamhetsutvecklingen på golvet. Vad är chefernas dagliga roll och hur ser man till att de praktiska förbättringsarbetena är i linje med den strategiska inriktningen? Lord introducerar tankarna om managementsystemet och hoshin kanri.

Les mer om Magnus Lord på hans hjemmeside her.

Abonner på vårt nyhetsbrev