Olav Bådsvik

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Olav Bådsvik er Vice President Statoil ASA, Direktør Sture & Kollsnes.

Just did it!

Olav Bådsvik, som er leder for to av Norges viktigste landanlegg for eksport av olje og gass, forteller om Lean i Statoil og reisen de har hatt de siste årene. Kontinuerlig forbedring er også kontinuerlig læring, og Olav forteller om hvilke erfaringer de har gjort seg så langt. Du får høre om hva som har vært deres viktigste bærende filosofi, prinsipper og metoder internt og mot leverandørene, samt eksempler på hvordan de organiserer seg for forbedringsarbeid. 

Bådsvik har over 30 års erfaring fra olje- & gassbransjen, har erfaring fra leverandørindustrien (Aibel) og hatt mange forskjellige lederstillinger innen Megaprosjekter, Drift, Vedlikehold og Modifikasjoner i Statoil.

Abonner på vårt nyhetsbrev