Sentrum videregående skole

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300
Marianne Bye er rektor og Brita Rønning er Lean-koordinator og faglærer på Sentrum videregående skole.

Sentrum vgs - en skole i kontinuerlig forbedring!
Sentrum videregående skole på Kongsvinger har 8 utdanningsprogram med hovedvekt innenfor yrkesfag. Den er med sine 550 elever og 140 ansatte en relativt stor skole i sin region og i Hedmark.
Sentrum sin Lean-reise startet høsten 2012 når et utdanningsprogram ved skolen, etter påtrykk fra industrien, piloterte 5S i klasserommet. Skolen fikk nasjonal omtale i NRK og dette ble en inspirasjon for skolen til videre utforskning av Lean som metode.
Vi startet med kompetanseheving i ledelsen først og så i personalet. Våren 2013 introduserte vi bruken av tavler i organiseringen av arbeidet ved skolen. Høsten 2013 systematiserte skolen sitt Lean-arbeid ytterligere. Etter dette har de vinklet seg inn mot Lean Six Sigma, og 50 av skolens ansatte har gult belte, 32 ansatte har grønt belte og 2 ansatte har svart belte.
I foredraget vil du få innblikk i skolens Lean-reise og hvilke ulike prosjekter de har jobbet med, blant annet skolens bruk av visuell ledelse med tavler både for personalet og ute i klasserommene. 
Verdistrømananalyse, 5S og A3 er verktøy de vil vise konkret hvordan de har tatt i bruk.
Skolens Lean-arbeid handler i stor grad om å bygge en delingskultur der kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen til alle ansatte, samtidig som de ønsker å gi elevene en kompetanse som er attraktiv for bedriftene de søker seg ut til.
Les mer om leanarbeidet ved Sentrum videregående skole her:

"Lean på Teknikk og Industriell produksjon"
"Grønt belte i LEAN Six Sigma til 26 ansatte"
"-God effekt av japansk disiplin"
"Lean - motiverende og holdningsskapende"

Abonner på vårt nyhetsbrev