Tarald Nomeland

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300
Tarald Nomeland er økonomi- og personalsjef i Oswo AS, og er også selskapets Lean-koordinator.

«I begynnelsen av en tilværelse med Lean»

Oswo har arbeidet målrettet med innføring av Lean i ca. halvannet år. Det har vært en tid med mange små og store endringer, fremskritt og tilbakeslag. Her presenteres litt av prosessen så langt, hvilke erfaringer som er gjort, og hvordan Oswo har jobbet med å snu motstand blant de ansatte til samarbeid om felles fremdrift i en tidlig fase av et Lean-program.

Oswo er en produksjonsbedrift i Horten med nesten 50 års historie som leverandør av produksjonstjenester, med leveranser innenfor maritim industri, forsvarsteknologi, medisinsk utstyr og en rekke andre bransjer. Oswo har produksjonskapasitet og kompetanse innenfor platearbeid, sveising, maskinering, overflatebehandling samt mekanisk og elektromekanisk sammenstilling. 

Oswo er en del av prosjektet «Network for Supplier Innovation», initiert og finansiert av bl.a. Kongsberg Maritime og Innovasjon Norge. I prosjektet fokuseres det på innføring av Lean og styrking av en samlet verdikjede bestående av Kongsberg Maritime og deres 6 viktigste leverandører. Prosjektet har som målsetting å gjøre deltakerne mer konkurransedyktige, og sikre langsiktig og effektiv produksjon i Norge.

Abonner på vårt nyhetsbrev