Thomas Edlund

Dag 1: Parallelt spor kl 1430:1600
Thomas Edlund er leder for Jernbaneverkets produksjonssystem.

Temaet for hans foredrag:
"Norge på skinner, Infrastrukturdivisjonens tilnærming til arbeid med Leanprinsipper, resultater så langt og veien videre"

Thomas ble i januar 2015 ansatt som leder for Jernbaneverkets produksjonssystem (i infrastrukturdivisjonen) hvor fokuset er på etablering av arbeid i tråd med Lean prinsipper. Det overordnede målet er å skape en struktur og en kultur hvor det kontinuerlig arbeides for å forbedre «oppetiden» dvs.den tiden skinnegangen er tilgjengelig for togtrafikk.

Han har arbeidet med kontinuerlig forbedring gjennom bruk av Lean filosofi og metodikk i store norske transportvirksomheter siden 2010.

Abonner på vårt nyhetsbrev