Thomas Hughes

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300 og plenum kl 1345:1530
Thomas Hughes er Leader of the Global Business Development "PS center of excellence" i Procter & Gamble.

Hvordan oppnå resultater i verdensklasse? Førstehånds læringspunkter fra Proctor & Gamble, Toyota, Airbus, Ford m.fl.

Interaktiv sesjon og Q&A sammen med Tom Hughes (Proctor & Gamble) og Pete Stevens (EY) hvor man lære av to personer som virkelig kjenner ledende praksis innen forbedringsarbeid.

Tom Hughes har lang fartstid som fabrikksjef og ulike leder-roller i Proctor & Gamble, som anses for å være verdensledende innen produksjon av varer, og har bygd sitt produksjonssystem (IWS) på ledende praksis og erfaringer over de siste 40 årene. Ved å bruke dette systemet, klarer P&G blant annet å oppnå en OEE på 85 - 94% på alle sine fabrikker verden over, og kostnadsreduksjoner på 3-5% hvert eneste år. Tilnærmingen er også relevant for ikke-produserende selskaper.

Thomas Hughes is a leader of the Global Business Development “PS center of excellence” of Procter & Gamble. His 37 years of professional experience spans multiple Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies, technologies and geographies.
Tom has worked successfully with multiple companies, products, and across cultures and geographies, including assignments in the USA, China and Italy.
 
Tom is an expert in the P&G integrated work system, Lean, and other continuous improvement methodologies. He is also recognized as a leading corporate trainer in the fields of leveraging diversity, developing leaders, and coaching. Tom is part of the P&G Global Manufacturing Leadership team, and currently responsible for licensing P&G’s know how to external partners and bringing learnings back to P&G for reapplication.

Les om Pete Stevens her.

How to achieve extreme predictability and productivity in a world of constant rapid changes

Hvordan klarer Procter & Gamble (P&G) å levere en OEE på 85 - 94% på alle sine ulike typer fabrikker verden over, i tillegg til 3-5% kostnadsreduksjoner hvert eneste år? 

Thomas Hughes (P&G) gir oss et innblikk P&G’s produksjonssystem, IWS. Thomas vil prate om viktigheten av 100% ansatteierskap og ledere som rollemodeller, hvordan strategi kan og må operasjonaliseres helt ned til linja, og hvordan man kan sikre kontinuerlig forbedring hvert år – i 30 år!

 

Abonner på vårt nyhetsbrev