Tom Kenneth Gilje

Dag 2: Parallelt spor kl 1130:1300
Tom Kenneth Gilje er rektor ved Bærland skole.

Om Bærland skole og Lean-reisen 

Bærland skole er en barneskole med ca 320 elever i Gjesdal kommune i Rogaland. Skolen startet sin Leanreise i 2012. Siden det ikke fantes andre skoler som da hadde startet med Lean, så måtte inspirasjon og lærdom hentes fra private og andre offentlige virksomheter. I tillegg har skolen hentet ideer fra skoler i Sverige og Danmark.

Parallelt med med Leanarbeidet utformet skolens ansatte i samarbeid med elever og foreldre en ny visjon «Bærland skole mot 2019». Her står det blant annet at skolen har en målsetting om å være blant de beste skolene i Norge innen 2019. Arbeidet med Lean er et viktig satsingsområde for å nå dette målet. 

Skolen har i løpet av de siste årene jobbet strukturert og målrettet med flere av de viktigste Leanmetodene og Leanverktøyene, f.eks. forbedringsteam, standardisering, 5S og verdistrømskartlegging. Alle ansatte og alle elever involveres  i Leanarbeidet som innebærer å skape en god og robust forbedringskultur i hele organisasjonen.

I foredraget får du høre mer om:
- Hvorfor Lean på Bærland skole?
- Kort om historikken: Implementeringen og de viktigste prosessene
- Hvordan brukes Lean i hverdagen: I daglig drift i klasserommet og i tilknytning til utviklingsarbeidet
- Erfaringer med Lean etter 4 år

Sak fra 03.08.2016: "Frikjøpt fra rektorjobben for å jobbe med Lean".

Les også på hjemmesiden til Bærland skole her. 

Abonner på vårt nyhetsbrev