Bank finans forsikring

Dag 1 kl 1130:1300 

Hvordan møte framtidens kundekrav for et lokalbankkontor? v/Terje Haugen, lokalbanksjef i Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Terje Haugen fra SpareBank 1 skal fortelle oss om hvordan man gjennom Lean-metodikk har femdoblet antallet nye kunder, samtidig som man har klart å øke kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet betydelig!
Man har parallelt med prosessforbedring i kredittprosessen fokusert på kultur og ledelse for å skape en kultur for kontinuerlig forbedring.
Det er en reise med mange oppturer, men også utfordringer som krever en gradvis endring i tankesettet hos medarbeiderne og for Terje som leder. 
«Jeg opplever en gradvis endring i tankesettet hos medarbeiderne. De er opptatte av at riktige team skal behandle riktige saker og at prosedyrer og strukturer skal følges. Jeg synes vi jobber bedre og bedre med Lean og har fått satt det meste i system. Vi har også etablert gode oppfølgings-ordninger av meg som leder, og det er helt nødvendig for at jeg hele tiden holder meg på stien»

Fra stor og treg Anakonda til liten og rask Mamba - historien om forbedring av deployprosessen i KLP IT v/Lene Kongerud, IT Driftskoordinator i KLP IT

Endringer i KLPs tradisjonelle kundesegmenter og fremtidig økt konkurransebilde skaper et behov for raskere leveransetid fra handlingsplan hos forretningen til realiserte IT-løsninger for kunden. For IT betyr dette at krav til endringstakt vil øke betydelig uten at dette går på bekostning av avtalt krav til kvalitet og kost. Smidige produksjonssettinger er en sentral del av dette for KLPs kundefrontløsninger, og de siste 9 månedene har vi jobbet med forbedring av dette. I presentasjonen vil vi dele erfarte utfordringer, arbeidsmetodikk og realiserte gevinster gjennom vår erfaring med Lean-arbeid i en IT-prosess. 

Lene Kongerud har 20 års erfaring innen IT: de 10 siste årene har hun jobbet med IT service management innenfor ITIL rammeverket, samt prosessledelse. Har jobbet i Hydro data, Telenor Conax IT, og siste 6 år i KLP IT.

Abonner på vårt nyhetsbrev