Glencore og Oswo

Dag 1 kl 1130:1300

Fra forbedringsverktøy til business system v/Kai Johansen, Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk har en lang og stolt historie som startet allerede i 1910. Gjennom tiårene har bedriften vært gjennom en stor utvikling og har løpende realisert store og små innovasjoner.
De siste årene fra 2007 og framover har bedriften tatt store skritt innen HMS og bruk av forbedringsverktøy. På slutten av 2013 var tiden moden for å gå videre med det kontinuerlige forbedringsarbeidet og involvere et felles sett med prinsipper og metoder på Nikkelverket basert på Toyota Production System og gjennom det realisere enda større involvering og fart i vårt forbedringsarbeid. Glencore bestemte seg å kalle sitt felles system for "Nikkelverk Business System".
Med foredraget vil Johansen forsøke å belyse bakgrunnen for denne satsningen, hva de gjorde og ikke minst resultatene og utfordringene de har sett så langt. Det de har oppnådd så langt har gitt dem inspirasjon og motivasjon til å satse videre med full innsats og involvering på hele Nikkelverket.

I begynnelsen av en tilværelse med Lean v/Tarald Nomeland, Oswo

Oswo har arbeidet målrettet med innføring av Lean i ca. halvannet år. Det har vært en tid med mange små og store endringer, fremskritt og tilbakeslag. Her presenteres litt av prosessen så langt, hvilke erfaringer som er gjort, og hvordan Oswo har jobbet med å snu motstand blant de ansatte til samarbeid om felles fremdrift i en tidlig fase av et Lean-program.
Oswo er en produksjonsbedrift i Horten med nesten 50 års historie som leverandør av produksjonstjenester, med leveranser innenfor maritim industri, forsvarsteknologi, medisinsk utstyr og en rekke andre bransjer. Oswo har produksjonskapasitet og kompetanse innenfor platearbeid, sveising, maskinering, overflatebehandling samt mekanisk og elektromekanisk sammenstilling. 

Oswo er en del av prosjektet «Network for Supplier Innovation», initiert og finansiert av bl.a. Kongsberg Maritime og Innovasjon Norge. I prosjektet fokuseres det på innføring av Lean og styrking av en samlet verdikjede bestående av Kongsberg Maritime og deres 6 viktigste leverandører. Prosjektet har som målsetting å gjøre deltakerne mer konkurransedyktige, og sikre langsiktig og effektiv produksjon i Norge.

Abonner på vårt nyhetsbrev