Lean helse

Dag 2 kl 1130:1300

Lean er ingen lenestol!
-Erfaringer etter 4 år med LEAN på Kirurgisk avdeling Lillehammer sykehus 
v/Ellen Henriette Pettersen, avdelingssjef

Fire år etter vi startet med LEAN som verktøy er vi fornøyd med utviklingen. Mange forbinder LEAN med effektivitet og økonomi, men ved å være tydelig på at dette handler om å ha pasienten i fokus og å jobbe smartere har vi klart å engasjere våre medarbeidere. Det er mulig å endre en organisasjonskultur! Vi håper at våre erfaringer kan stimulere andre til å jobbe på samme måte og at vi gjennom dette innlegget kan bidra med noen gode råd.

Flyteffektive pasientforløp er nøkkelen til Pasientens helsevesen
v/Geir Arne Larsen, avdelingssjef for Gastrokirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Helseforetakene og spesialisthelsetjenesten er høyeffektive arbeidsplasser. Allikevel øker pasientkøene, tiden det tar til behandling starter og andelen skader og komplikasjoner knyttet til behandling. Det kan virke som om helsetilbud og etterspørsel er i ubalanse. Et endret lederfokus fra resurseffektivitet  til flyteffektivitet i egen avdeling utlignet denne skjevheten og nær fjernet pasientkøen og ventetiden.  I tillegg ble antall skader og komplikasjoner etter behandling redusert. Hva var det vi egentlig gjorde?

Abonner på vårt nyhetsbrev