Lean i skolen

Dag 2 kl 1130:1300

Sentrum vgs - en skole i kontinuerlig forbedring!
v/Marianne Bye og Brita Rønning, hhv rektor og Lean-koordinator

Sentrum videregående skole på Kongsvinger har 8 utdanningsprogram med hovedvekt innenfor yrkesfag. Den er med sine 550 elever og 140 ansatte en relativt stor skole i sin region og i Hedmark.
Sentrum sin Lean-reise startet høsten 2012 når et utdanningsprogram ved skolen, etter påtrykk fra industrien, piloterte 5S i klasserommet. Skolen fikk nasjonal omtale i NRK og dette ble en inspirasjon for skolen til videre utforskning av Lean som metode.
Vi startet med kompetanseheving i ledelsen først og så i personalet. Våren 2013 introduserte vi bruken av tavler i organiseringen av arbeidet ved skolen. Høsten 2013 systematiserte skolen sitt Lean-arbeid ytterligere. Etter dette har de vinklet seg inn mot Lean Six Sigma, og 50 av skolens ansatte har gult belte, 32 ansatte har grønt belte og 2 ansatte har svart belte.
I foredraget vil du få innblikk i skolens Lean-reise og hvilke ulike prosjekter de har jobbet med, blant annet skolens bruk av visuell ledelse med tavler både for personalet og ute i klasserommene. 
Verdistrømananalyse, 5S og A3 er verktøy de vil vise konkret hvordan de har tatt i bruk.
Skolens Lean-arbeid handler i stor grad om å bygge en delingskultur der kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen til alle ansatte, samtidig som de ønsker å gi elevene en kompetanse som er attraktiv for bedriftene de søker seg ut til.

Om Bærland skole og Lean-reisen 
v/Tom Kenneth Gilje, rektor

Bærland skole er en barneskole med ca 320 elever i Gjesdal kommune i Rogaland. Skolen startet sin Leanreise i 2012. Siden det ikke fantes andre skoler som da hadde startet med Lean, så måtte inspirasjon og lærdom hentes fra private og andre offentlige virksomheter. I tillegg har skolen hentet ideer fra skoler i Sverige og Danmark.

Parallelt med med Leanarbeidet utformet skolens ansatte i samarbeid med elever og foreldre en ny visjon «Bærland skole mot 2019». Her står det blant annet at skolen har en målsetting om å være blant de beste skolene i Norge innen 2019. Arbeidet med Lean er et viktig satsingsområde for å nå dette målet. 

Skolen har i løpet av de siste årene jobbet strukturert og målrettet med flere av de viktigste Leanmetodene og Leanverktøyene, f.eks. forbedringsteam, standardisering, 5S og verdistrømskartlegging. Alle ansatte og alle elever involveres  i Leanarbeidet som innebærer å skape en god og robust forbedringskultur i hele organisasjonen.

I foredraget får du høre mer om:
- Hvorfor Lean på Bærland skole?
- Kort om historikken: Implementeringen og de viktigste prosessene
- Hvordan brukes Lean i hverdagen: I daglig drift i klasserommet og i tilknytning til utviklingsarbeidet
- Erfaringer med Lean etter 4 år

Abonner på vårt nyhetsbrev