Lean ledelse

Dag 1 kl 1430:1600 

Anna Bjelm, Årets Lean Ledare i Sverige 2015

Anna Bjelm, VP Operation Diab, har under de senaste åren gjort en stor kulturförändringsresa på Saba Logistics genom att implementerat Lean. Man startade hösten 2011 med ledarskapet och förbättringsgrupper och har därefter successivt fortsatt utveckla förbättringar via förbättringsgrupper, standarder, utbildning, värdeflödesanalys och pulsmöten.

För att klara de stora svängningarna i volym jobbar företaget med en stor andel inhyrd personal, vilket också medför större personalomsättning. Att få alla att jobba mot samma mål har varit en stor utmaning.

Resultat: ”Kunderna uppfattade oss som proffsigare. Vi är en viktig del i kundernas framgång, Axfood ökar stadigt sin volym.” Leveranssäkerheten har ökat och avvikelserna är färre. Planeringen är bättre även vid extrema dagar och uppföljning av avvikelser har förbättrats.

Hos medarbetarna märks ett större engagemang och det finns större möjlighet att påverka. Man är stolt över att vara involverad men vissa känner också större press att vara delaktig. Att layouten ständigt förbättras är ett fysiskt resultat på många personers gemensamma kompetens, stora beslut tas i Gemba.

I ledarskapet har det handlat om att gå från ”diktatormodellen” till ”leanmodellen”. Man har omorganiserat ca 1 ggr/år för att lyfta dem som är på tåget och arbetar hårt för att gemensamma värderingar är en del av vardagen. Satsningar har gjorts på intern utbildning och man arbetar hela tiden med att förbättra det stödjande och närvarande ledarskapet.

Sedan augusti i år har Anna en ny roll på Diab (tillverkar kompositmaterial till t ex vindkraftverk, bilar, båtar och flyg) där arbetet med implementera värderingsbaserad organisation pågår för fullt.

Kenneth Gilje, Lean/GPS koordinator hos Gilje Tre AS, Årets norske Leanvirksomhet 2015

Det handler ikke om 5s, SMED, muda og operatørvedlikehold. Fokuset på verktøy overskygger ofte grunnsteinen på en bæredyktig leanreise –lederskap.
Uten lederskapet vil ikke et lean initiativ overleve på lang sikt. Lederens oppgaver endrer seg i likhet med arbeidsplassene som blir forbedret. Dersom en skal skape en kultur for å lære av feil må en først skape en kultur for å standardisere beste praksis i dag. Limet i en slik prosess er lederen –ikke som utfører, men som den som etterspør.

Veien mot det perfekte blir umulig dersom ikke lederen er fremste ambassadør for denne kulturforandringen. ----Lederens fremste oppgave er å skape entusiasme på Gemba.

Lean kan ikke outsources, lean er ikke et prosjekt. En virkelig leanreise krever ledere som går ut av komfortsonen på kontoret og jobber slik Taiichi Ohno sa det: leaders “wash their hands at least three times a day” to make sure that they would get their hands dirty working in the factory.

Abonner på vårt nyhetsbrev