Lean ved Oslo Universitetssykehus

Dag 1 kl 1130:1300

Ikke sløs med tiden min - gjenspeiler den frustrasjonen både pasienter og ansatte opplever når arbeidsprosessene ikke flyter godt. 

Klinikkleder Lena Gjevert kjenner norske sykehus svært godt. Hun har i sin yrkeskarriere ledet flere forskjellige klinikker som fødeavdeling, kirurgi, anestesi, røntgen og nå indremedisin i nesten 20 år.
I løpet av denne tiden har det skjedd store forandringer, hvor fusjonen i 2010, - da tre sykehus ble til ett, var en stor og krevende prosess.  Det «nye sykehuset», Oslo universitetssykehus (OUS), stod overfor utfordringer knyttet til bl.a. ulike arbeidsprosesser, pasientforløp og kulturer. 

I 2013 startet OUS å bruke Lean som felles metode og verktøy i forbedringsarbeidet innen pasientforløpsarbeid, logistikk og prosesser i flere deler av sykehuset, og i 2014 fikk alle klinikker i oppdrag å ha pågående forbedringsarbeid. Medisinsk klinikk, hvor Lena Gjevert er klinikkleder, fikk et særskilt oppdrag med å ha en ledende og fasiliterende rolle i arbeidet med kontinuerlig forbedring. For å gjennomføre oppdraget, ble Nettverk for kontinuerlig forbedring etablert, med representanter fra alle klinikkene.

I løpet av de årene som har gått etter fusjonen i 2010, har det «spiret og grodd» mye forbedringsarbeid i mange avdelinger.  Det har vært fokus på å bygge egen, intern «Lean-kompetanse» som igjen holder interne, månedlige kurs og veileder ute i de kliniske avdelingene. 

Tydelig lederskap er en forutsetning som må til i arbeidet med kontinuerlig forbedring.  Ledere må støtte og etterspørre for å sikre progresjon og bedre arbeidsprosesser, hvor målet er kvalitet i alle ledd og god flyt sett fra pasientens perspektiv.

Eksempler på noe av forbedringsarbeidet som er gjort i avdelingene, vil også bli presentert.

Abonner på vårt nyhetsbrev