Olje og gass - Lean som driver for endring og industrialisering i verdikjeden

Dag 1 kl 1130-1300 

Just did it!
Olav Bådsvik, som er leder for to av Norges viktigste landanlegg for eksport av olje og gass, forteller om Lean i Statoil og reisen de har hatt de siste årene. Kontinuerlig forbedring er også kontinuerlig læring, og Olav forteller om hvilke erfaringer de har gjort seg så langt. Du får høre om hva som har vært deres viktigste bærende filosofi, prinsipper og metoder internt og mot leverandørene, samt eksempler på hvordan de organiserer seg for forbedringsarbeid. 

Simen Lieungh har lang fartstid i norsk næringsliv og ledet Aker Solutions før han tok over ledelsen av Odfjell Drilling.
Han vil snakke om hva som må til for at Norge fremover skal ha en konkurransedyktig olje- og gassindustri.

Abonner på vårt nyhetsbrev