Statlig eierskap - hemmer eller fremmer i forbedringsarbeid?

Dag 1 kl 1430:1600 

"Norge på skinner, Infrastrukturdivisjonens tilnærming til arbeid med Leanprinsipper, resultater så langt og veien videre"
v/Thomas Edlund, leder for Jernbaneverkets produksjonssystem.

I Jernbaneverkets produksjonssystem (i infrastrukturdivisjonen) er fokuset på etablering av arbeid i tråd med leanprinsipper. Det overordnede målet er å skape en struktur og en kultur hvor det kontinuerlig arbeides for å forbedre «oppetiden» dvs.den tiden skinnegangen er tilgjengelig for togtrafikk.

Avinor – Moderniseringsprogrammet 
– Erfaringer fra et omfattende effektiviseringsprosjekt  som nå går over i en fase preget av kontinuerlig forbedringsarbeid
v/Ragnhild Hjerpsted, programleder/leder forretningsstøtte

Abonner på vårt nyhetsbrev