Vägen till en offentlig verksamhet i världsklass

Dag 1 kl 1430:1600 

Magnus Lord går igenom vad som kännetecknar verksamheterna som kommit längst i världen i den nya filosofin. Han presenterar de kunskaper som är allra mest eftertraktade – hur man i praktiken skapar en självförbättrande verksamhet. Därefter berättar Lord om den senaste förståelsen - hur cheferna kan arbeta för att stödja verksamhetsutvecklingen på golvet. Vad är chefernas dagliga roll och hur ser man till att de praktiska förbättringsarbetena är i linje med den strategiska inriktningen? Lord introducerar tankarna om managementsystemet och hoshin kanri.

Abonner på vårt nyhetsbrev