Program

Årets tema:

DET NYE ARBEIDSLIVET
Ny teknologi, kostnadseffektivisering og nye muligheter  

Konferanseprogram.

Dag 1

Tirsdag 08.11.2016

   

0830:0915

Lean basic - en kort introduksjon om hva Lean er - påmelding via ordinært påmeldingsskjema

   

0830:0930

Registrering/kaffe

0930:0940

Velkommen

 

v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

0940:1100

Det nye arbeidslivet 

 

- Innledning v/Lars Jacob Hiim (H), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

- Er du forberedt på fremtidens nye krav og utfordringer? Store globale samfunnsutfordringer, lavere oljepris og ny teknologi kommer til å skape et helt nytt arbeidsliv, både i privat og offentlig næringsliv. Hva skal til for at vi lykkes? v/Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF 

- "Effektivitet i dag - muligheter i morgen" - Endringsarbeidet i Statoil: Hvorfor er det nødvendig, hva har de oppnådd så langt og hvordan jobber de for å sikre varige forberinger v/Morten Loktu, SVP COO/Lean i Statoil

1100:1130

Pause

1130:1600

Studieturer/bedriftsbesøk

 

* Bærum kommune

 

* Diakonhjemmet sykehus

 

* Ringnes på Gjelleråsen

1130:1300

Parallelle spor 

Valg 1

* Olje og gass - Lean som driver for endring og industrialisering i verdikjeden
- Just did it! v/Olav Bådsvik, Statoil
- Odfjell Drilling v/Simen Lieungh

Valg 2

* Bank/finans/forsikring
- "Hvordan møte framtidens kundekrav for et lokalbankkontor?" v/Terje Haugen, SpareBank1 Ringerike Hadeland 
- "Stor og langsom anakonda ble til liten og rask mamba - historien om forbedring av deployprosessen i KLP IT» v/Lene Kongerud

Valg 3

* "Fra forbedringsverktøy til business system" v/Kai Johansen, Glencore Nikkelverk 
* "I begynnelsen av en tilværelse med Lean" v/Tarald Nomeland, Oswo

Valg 4

* Lean i offentlig sektor
- Kystverkets Lean-reise v/Jan Morten Hansen
- Lean i energibransjen med kommunalt eierskap v/Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi Nett AS

Valg 5

* Nye virksomhetsmodeller og start-ups utfordrer gamle markedsaktører
- Nabobil v/Even Tangen Heggernes
- DNB v/Øystein Vie 
- Mesh v/Anders Mjåset

Valg 6

* Lean ved Oslo Universitetssykehus
"Ikke sløs med tiden min - gjenspeiler den frustrasjonen både pasienter og ansatte opplever når arbeidsprosessene ikke flyter godt" v/Lena Gjevert

1300:1430

Lunsj

1430:1600

Parallelle spor 

Valg 1

* Lean ledelse
Anna Bjelm, årets Lean Ledare i Sverige 2015
Kenneth Gilje, Gilje Tre, årets norske Leanvirksomhet 2015  

Valg 2

* 10 år med Lean i Hydros aluminiumsproduksjon v/Sven Kværnrud

Valg 3

* Lean i kommuner
- Nedre Eiker kommune: "Pakkeforløp – fra pakke til forløp i behandling og pleie" v/Birgit Solberg
- Harstad kommune: "Fra verdsettende lederskap, lærende kommune og til kontinuerlig forbedring med tavlemøter, leanverktøy og MDI" v/Max Jenssen, Jorunn Ervik og Monica-Katrine Lindstrøm
- Stord kommune: "Presentasjon av pilot-Lean" v/Hilde Susann Aadland og Trygve Dahl

Valg 4

* Hvordan lykkes med Lean? Dyktige Lean-navigatører deler sine erfaringer v/Hege Spencer (KLP), Andreas Hoberg (Norsk Gjenvinning), Monica Lie Rydning (Sparebank 1) og Amos J. Howard (Aker Solutions).

Valg 5

* "Vägen till en offentlig verksamhet i världsklass" v/Magnus Lord

Valg 6

* Statlig eierskap - fremmer eller hemmer i forbedringsarbeid?
- "Norge på skinner. Infrastrukturdivisjonens tilnærming til arbeid med leanprinsipper, resultater så langt og veien videre"
 v/Thomas Edlund, Jernbaneverket
- Avinors moderniseringsprogram v/Ragnhild Hjerpsted

1600:1630

Pause

1630:1800

Finalistene til Årets norske Leanvirksomhet presenterer seg

1800:2000

Mingling

2000:0100

Festmiddag med utdeling av prisen for Årets norske Leanvirksomhet og kåring av Årets norske Leanprosjekt
Inspirasjonsforedrag v/Jørgen Skavlan "Frisk nok for livet"

   

Dag 2

Onsdag 09.11.2016

0900:1100

Plenumsforedrag

 

Hvordan økende grad av kompleksitet knyttet til produkter og produksjonsprosesser kan skape produktivitetsvekst
v/Göran Roos - professor innen fremtidens innovative og effektive produksjon
- Ledarens förmåga och kompetens  i Lean sätter hastigheten i förändringsarbete
v/Gert Frick - Director Volvo Car Manufacturing System

1100:1130

Pause

1130:1300

Parallelle spor på hotellet

Valg 1

* Lean helse
- "Lean er ingen lenestol!" v/Ellen Henriette Pettersen, Sykehuset Innlandet
- "Flyteffektive pasientforløp er nøkkelen til Pasientens helsevesen" v/Geir Arne Larsen, Akershus universitetssykehus 

Valg 2

* Bygg/anlegg
- "La oss gå fra konseptene" v/Sven Christian Ulvatne, Backegruppen
- "Lean i et byggeprosjekt: Fra reaktiv til proaktiv" v/Hans Thomas Holm, Statsbygg

Valg 3

* "Robotene kommer - neste generasjons effektivisering i offentlig og privat sektor"
v/bl.a. Camilla Ravndal, SpareBank 1 SR-Bank

Valg 4

* Norges smarteste industribedrifter
- "Produksjonsutvikling i et leanperspektiv og bruken av digitalisering for økt konkurransekreft i det globale markedet" v/Ole Hoen, GKN Aerospace
- "Produksjon flyttes hjem - hva er suksesskriteriene?" v/Christopher Braathen, Neuman Aluminium Raufoss (Raufoss Technology)

Valg 5

* Hvordan oppnå resultater i verdensklasse? Førstehånds læringspunkter fra Proctor & Gamble og ledende produksjonsselskaper v/Thomas Hughes, Proctor & Gamble og Mark Yeomans, EY

Valg 6

* Lean i skolen
- "Sentrum vgs - en skole i kontinuerlig forbedring!" v/Marianne Bye og Brita Rønning
- "Om Bærland skole og Lean-reisen" v/Tom Kenneth Gilje

1300:1345

Lunsj

1345:1530

Plenumsforedrag
- "How to achieve extreme predictability and productivity in a world of constant rapid changes"
v/Thomas Hughes, Proctor & Gamble 
- "Når globalisering og ny teknologi endrer spillets regler"
v/Geoff Gibbons, Deloitte UK

 

- "En annerledes vei til suksess og overskudd i hverdagen"
v/Espen Kvark Kvernbergh, Kulturkompaniet

1530

Avslutning

Abonner på vårt nyhetsbrev