Bærum kommune

Bærum kommune.

Tema: Fra kundene som "kasteballer" til kundefokus og verdiskapende samspill"
- Et velkjemt problem er at kundene ofte blir "kasteballer" mellom ulike tjenestesteder og avdelinger i kommunen. Ved å fokusere på kundenes behov har det synliggjort nødvendigheten av å jobbe annerledes enn før.
Bærum kommune har jobbet systematisk med Lean gjennom flere år, med gode resultater, for å imøtegå denne utfordringen. Også gjennom sin innovasjonsstrategi og årlige kåringer av innovasjonspris, viser Bærum kommune en tydelig satsning på å skape mer verdi på nye måter.

Under besøket hos Bærum kommune vil du få høre mer om dette:
* "Mangfold skaper unike verdier" - vinner av innovasjonsprisen i Bærum kommune i 2015 forteller om hvordan personalkantinen drives.
* Presentasjon om overgang til kontinuerlig forbedring og økt internt samspill ved Veiledningstorget
* Presentasjon av teknisk servicetorg - et samarbeidsprosjekt mellom planadm. og byggesak.

Hjemmeside

Abonner på vårt nyhetsbrev