Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet sykehus.

Kontinuerlig forbedring satt i system -
fra arbeid på ledelses- og systemnivå til konkrete endringsprosjekter i det daglige

Et besøk for deg som er opptatt av å etablere en god forbedringskultur
Deltakerne vil få innsikt i en virksomhet hvor kontinuerlig forbedringsarbeid er en viktig del av virksomhetskulturen. Hvordan ledelsen på sykehuset arbeider sammen med sykehusets mange faggrupper for å levere best mulig pasientbehandlig. Bruk av scenarioøvelser i forbedringsarbeidet. Lederrollen og endringsledelse. Omvisning for å anskueliggjøre bruk av styringstavler, 5S og PUKK forbedringsmetodikk i hverdagen.

Hjemmeside

Abonner på vårt nyhetsbrev