Årskonferansen 2017

Lean Forums årskonferanse 2017 ble arrangert 7.-8. november på Quality Hotel Expo og Radisson Blu, Fornebu.

Konferanseprogram.

NHOs årskonferanse i januar 2017 hadde hovedtema "Made in Norway". Regjeringen lanserte den første industrimeldingen i Norge siden 1981 denne våren: "Industrien- grønnere, smartere og mer nyskapende".
Under årets Leankonferanse tok vi utgangspunkt i de ovenfor nevnte temaene og fokuserte på hvilken rolle systematisk forbedringsarbeid basert på  lean filosofi, prinsipper og metoder bør ha i de omfattende endrings- og utviklingsprosessene som privat og offentlig næringsliv i Norge står overfor de nærmeste årene. Hvilken rolle vil det organisatoriske forbedringsarbeidet spille når endringstakten økes betydelig gjennom bruk at digital teknologi og "sky kommunikasjon"? 

Hovedtema:
- Mennesket og roboten
- Skapt i Norge
- Det grønne skiftet
- Den nye lederrollen
- Industri 4.0
- Hvordan lykkes med Lean

For første gang arrangerte Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjedde den 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og inngikk som en del av årskonferansen.
Se program her.

For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer den 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en del av årskonferansen. Her vil du møte helsepersonell som har arbeidet med praktiske forbedringsprosjekter innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykiatri. I tillegg vil du møte en av lederne for Lean-arbeidet fra John Hopkins i USA - et av USA sine mest velrennomerte sykehus.

Radisson Blu Park Hotel 8.11.

Program helsedagen.

Her kan du se bilder og videoer fra konferansen:

Abonner på vårt nyhetsbrev