Bymiljøetaten i Oslo kommune

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Jorunn Margrethe Bjerkøen, avd. leder i Bymiljøetaten og Tom Jørgensen, seksjonssjef innen Byromsforvaltning.

Jorunn Margrethe Bjerkøen er avdelingsleder i Bymiljøetaten (Oslo Kommune) og har lang fartstid fra ulike deler av offentlig sektor, med fokus på virksomhetsstyring og plan/strategi. Hun holder innlegg sammen med Tom Jørgensen, seksjonssjef innen Byromsforvaltning. De vil snakke om forbedringsarbeid i Bymiljøetaten, og vise til hvordan forbedringsarbeid er sentralt for saksbehandling og forvaltning i kommunal sektor.

Bymiljøetaten i Oslo kommune deltar i parallellsesjonen "Offentlig sektor":

Systematisk Leanarbeid i offentlig sektor åpner for enorme muligheter til å øke kundeverdi og levere bedre tjenester for hele samfunnet vårt. I denne sesjonen forteller fire offentlige organisasjoner om hvor de er i sin Leanreise og deler sine erfaringer. I tilegg blir det en fasilitert lærings- og diskusjonsarena med høy takhøyde og lave skuldre. Offentlig sektor er ikke konkurrenter, vi kan dele og lære av hverandre. Tema blir effektfulle metoder for å oppnå forbedringer, hvordan håndtere utfordringer på en god måte. Målet er du skal bli inspirert til å ta i bruk ideer og læringspunkter fra sesjonen i din egen arbeidshverdag.

Du vil diskutere relevante temaer innen forbedringsarbeid i mindre grupper sammen med foredragsholderne og de andre deltagerne i denne sesjonen.

Abonner på vårt nyhetsbrev