Henrik Lannerhjelm

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300 og 1430:1600

Henrik Lannerhjelm leder workshop om "Den nye lederrollen":
Digitalisering og robotisering er i ferd med å gjøre til betydelige endringer i arbeidslivet. Kritisk for konkurranseevne og relevans blir ens evne til å forstå all den informasjon som digitaliseringen muliggjør. Vi kan derfor si at vi går kunnskapsbasert til en forståelsesbasert økonomi – fra kunnskapsparadigmet til forståelsesparadigmet. Denne endringen vil medføre radikale forandringer i ledelse, organisasjonsmodeller og utviklingen av menneskelige ressurser. Det vil bety mer lederskap - ikke mindre. Et sentralt spørsmål er hva dette vil bety for din organisasjon, og for deg og ditt bidrag enten du er leder eller medarbeider.

Les om Henrik Lannerhjelm her.

Abonner på vårt nyhetsbrev