Magnus Talberg

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Magnus Talberg er daglig leder i Østfoldkorn SA.

Talberg er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU, og agronom fra Tomb Jordbruksskole. Han har 10 års erfaring fra diverse økonomiroller i Elkem-systemet.
Han er nå daglig leder i Østfoldkorn SA, en samvirkebedrift som kjøper, sorterer, tørker og videreselger kornvarer i søndre Østfold. 

Østfoldkorn bidrar i parallellsesjonen "Industri":
Møt Norges ledende Lean-industribedrifter til diskusjon om: Hvordan ta ut gevinster fra forbedringsarbeid på en smart måte, hva "fra ressurseffektivitet til flyteffektivitet" egentlig krever, hvordan jobbe med lean i en tidligfase og hvordan utvikle leverandører. I sesjonen vil du kunne diskutere disse temaene ansikt til ansikt i mindre grupper med ledende industriledere og navigatører.

Abonner på vårt nyhetsbrev