Marit Owren

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Marit Owren er Senior Project Engineer i avdeling for Process Performance i ABB AS. 

Hun har en MSc i teknisk kybernetikk fra NTNU fra 2009.
Har flere års erfaring med leveranse og igangkjøring av automasjonssystemer for Greenfield olje- og gassprosjekter. Har siden 2016 vært involvert i forbedringsprosjekter med sterkt kundefokus i ABB.

ABB bidrar i parallellsesjonen "Olje, gass og energi":
LEAN i en presset industri – hvordan skape forståelse og gjennomslagskraft for økte prestasjoner. I denne sesjonen vil du få unik innsikt fra noen av selskapene i bransjen om hvordan de har implementert Lean for å øke sin konkurransekraft og tilpasse seg de nye markedsforutsetningene.
Har du merket at deler av Lean arbeidet stopper opp fordi mange av utfordringene ligger i eksterne grensesnittet – i denne sesjonen vil du lære hvordan kunde og leverandør kan jobbe sammen på tvers av verdikjeden med forbedringer, samt hvorfor og hvordan en bør engasjere kundene i forbedringsarbeidet. I tillegg vil du få lære om hvordan en kan implementere Lean i store organisasjoner som er under press. Avslutningsvis blir det anledning til å diskutere problemstillingene i felleskap.

Abonner på vårt nyhetsbrev