Sigrid Vold

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300 og 1430:1600
Sigrid Vold er eiendomsmeglerfullmektig i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge:
Eiendomsmegler1 Midt-Norge har siden 2009 hatt Lean som en sentral strategi for å forbedre arbeidsprosessene og flyten i tjenestene vi leverer. Gjennom den første analyserunden på våre arbeidsoppgaver kom det frem at produksjonseffektiviteten kunne økes med nesten 50% på enkelte avdelinger. Vi trodde vi var ganske flinke i forkant, men analysen viste at vi hadde et stort forbedringspotensial bl.a. gjennom å avklare leveranseforventningene mellom kollegaer og mot kunde. Vi fikk umiddelbare effekter og i løpet av året økte vi markedsandelen med nesten 8% og fikk positivt resultat på bunnlinja uten å jobbe mer. Det gav oss en fantastisk følelse når vi så at det fungerte!

Nå bruker vi Lean som et av verktøyene i det vi kaller Kontinuerlig forbedring. Kontinuerlig forbedring er ganske enkelt; Litt læring – hver dag- for å bli en bedre megle eller et bedre /støtteapparat. Fokuset på Lean, Kontinuerlig forbedring og Great Place to Work er noen av de tingene som skal føre oss videre på veien til en «ekte lærende organisasjon» og som har bidratt til at vi ble kåret til Årets Leanvirksomhet i 2016 og Norges beste arbeidsplass i 2016 og 2017. 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge deltar i parallellsesjon "Hvordan lykkes med Lean? - et dypdykk for navigatører":
Diskuter «Hvordan lykkes med Lean» med suksessrike Lean-navigatører, og få deres historier fra Lean i arbeidshverdagen i bank/finans/forsikring, produksjonsindustri og offentlig sektor. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvilke utfordringer står man overfor ved innføring og utvikling av en Lean organisasjon?

Abonner på vårt nyhetsbrev