Stian Thygesen Graaner

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Stian Thygesen Graaner er Manager Supply Operations i Statoil ASA.

Foredrag: "Lean i felles verdikjede".
Hovedfokus i arbeidet med å implementere LEAN for baseoperasjoner har vært å forbedre flyt i forsyningskjeden. Da Statoil benytter leverandører i stor grad innenfor baseoperasjoner har samarbeid på tvers av selskapene vært en prioritet.

Graaner bidrar i parallellsesjonen "Olje, gass og energi":
LEAN i en presset industri – hvordan skape forståelse og gjennomslagskraft for økte prestasjoner. I denne sesjonen vil du få unik innsikt fra noen av selskapene i bransjen om hvordan de har implementert Lean for å øke sin konkurransekraft og tilpasse seg de nye markedsforutsetningene.

Har du merket at deler av Lean arbeidet stopper opp fordi mange av utfordringene ligger i eksterne grensesnittet – i denne sesjonen vil du lære hvordan kunde og leverandør kan jobbe sammen på tvers av verdikjeden med forbedringer, samt hvorfor og hvordan en bør engasjere kundene i forbedringsarbeidet. I tillegg vil du få lære om hvordan en kan implementere Lean i store organisasjoner som er under press. Avslutningsvis blir det anledning til å diskutere problemstillingene i felleskap.

Abonner på vårt nyhetsbrev