Sunniva Solstrand

Dag 2: Parallelt spor kl 09:30-13:00
Sunniva Solstrand er Leanveileder i SSB.

SSB deltar i parallellsesjonen "Offentlig sektor":

Systematisk Leanarbeid i offentlig sektor åpner for enorme muligheter til å øke kundeverdi og levere bedre tjenester for hele samfunnet vårt. I denne sesjonen forteller fire offentlige organisasjoner om hvor de er i sin Leanreise og deler sine erfaringer. I tilegg blir det en fasilitert lærings- og diskusjonsarena med høy takhøyde og lave skuldre. Offentlig sektor er ikke konkurrenter, vi kan dele og lære av hverandre. Tema blir effektfulle metoder for å oppnå forbedringer, hvordan håndtere utfordringer på en god måte. Målet er du skal bli inspirert til å ta i bruk ideer og læringspunkter fra sesjonen i din egen arbeidshverdag.

Du vil diskutere relevante temaer innen forbedringsarbeid i mindre grupper sammen med foredragsholderne og de andre deltagerne i denne sesjonen.

Abonner på vårt nyhetsbrev