Yngvill Ofstad

Dag 1: Parallelt spor kl 1130:1300 og 1430:1600
Yngvill Ofstad er Sustainability Developer i IKEA Norge.

IKEA er opptatt av at bærekraft skal være en integrert del av hele verdikjeden, og de mener at et godt bærekraftsarbeid er en forutsetning for å drive virksomhet, og for videre suksess.
Yngvill Ofstad er Sustainability Developer i IKEA Norge, og jobber med ulike bærekraftstiltak for IKEA i Norge.

IKEA bidrar i sesjonen Det grønne skiftet:
I en verden med et stadig større fokus på det grønne skiftet; hvordan kan man som et norsk selskap ta del i dette gjennom forbedringsarbeid som gir en positiv miljøprestasjon og samtidig øker selskapets kundeverdi og effektivitet? Vi inviterer til diskusjon med ledende bedrifter som har gjennomført forbedringsprosjekter ved å kombinert elementer innen bærekraft, digitalisering, innovasjon, Lean-startup og kontinuerlig forbedring. Etter sesjonen vil du sitte igjen med konkrete ideer til hvordan din bedrift kan ta steget inn i det grønne skiftet i ditt neste Leanprosjekt.

Abonner på vårt nyhetsbrev