Den nye lederrollen

Dag 1 kl. 11:30-13:00 og 14:30-16:00

Digitalisering og robotisering er i ferd med å gjøre til betydelige endringer i arbeidslivet. Kritisk for konkurranseevne og relevans blir ens evne til å forstå all den informasjon som digitaliseringen muliggjør. Vi kan derfor si at vi går kunnskapsbasert til en forståelsesbasert økonomi – fra kunnskapsparadigmet til forståelsesparadigmet. Denne endringen vil medføre radikale forandringer i ledelse, organisasjonsmodeller og utviklingen av menneskelige ressurser. Det vil bety mer lederskap - ikke mindre. Et sentralt spørsmål er hva dette vil bety for din organisasjon, og for deg og ditt bidrag enten du er leder eller medarbeider.

Sesjonen blir lagt opp som en workshop ledet av Henrik Lannerhjelm.

Abonner på vårt nyhetsbrev