Helsedagen

Dag 2.
Egen bransjedag for helsesektoren.

For første gang arrangerer vi i år en egen Lean-dag for helsesektoren. Her vil du møte helsepersonell som har arbeidet med praktiske forbedringsprosjekter innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykiatri. I tillegg vil du møte en av lederne for Lean-arbeidet fra Johns Hopkins i USA - et av USA sine mest velrennomerte sykehus.

Program.

Abonner på vårt nyhetsbrev